کافی میکس لاته

کد: 21

1865029 ریال

این محصول شامل 20 ساشه 18 گرمی می باشد.


 

جزئیات

وزن خالص: 20 ساشه 18 گرمی

ترکیبات:  پودر قهوه فوری، پودر خامه ای کننده غیر لبنی، شکر قهوه ای و فومر.

توضیحات: در ترکیب این محصول از طعم دهنده طبیعی کارامل استفاده شده و فاقد هرگونه افزودنی است و استفاده از فومر در ترکیباتش موجب ایجاد حالت خامه ای و کف روی فنجان می گردد.

میانگین امتیاز

35%
28%
14%
7%
18%
1 2 3 4 5