دانه قهوه بو داده دولچه آروما ماگوش پاکت 500 گرمی

دسته بندی: دانه قهوه
کد: 96

3133052 ریال

ترکیبات: 100 درصد قهوه نوع عربیکا


 

جزئیات

ترکیبات: 50درصد قهوه نوع عربیکا- 50 درصد قهوه نوع روبوستا

خاستگاه: روبوستا چری و عربیکا اتیوپی

رست: مدیوم

وزن: 500 گرم

میانگین امتیاز

35%
28%
14%
7%
18%
1 2 3 4 5