دانه قهوه بو داده اینتنسو ماگوش پاکت 500 گرمی

دسته بندی: دانه قهوه
کد: 94

2761432 ریال

ترکیبات: 100 درصد قهوه نوع روبوستا


 

جزئیات

ترکیبات: دانه 100 درصد نوع روبوستا

خاستگاه: چری

رست: مدیوم

وزن: 500 گرم

میانگین امتیاز

35%
28%
14%
7%
18%
1 2 3 4 5